e-mail: [email protected]

Otevírací doba
Pondělí - Pátek 9:30-18:00
Sobota 9:30-14:00

Ochrana údajů


I. Obecná ustanovení

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů ("zásady ochrany osobních údajů") obchodu http://www.muzyczny.pl ("obchod") směřují na uživatele obchodu a definují práva a povinnosti uživatele.

2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím obchodu je M. Ostrowski sp. j. se sídlem ve Wrocławi, 50-541, na ul. Armii Krajowej 5, zapsaná do Národního soudního rejstříku u Okresního soudu pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi VI. hospodářský odbor NSR pod číslem 0000069431, DIČ: 899-24-29-726, IČ: 932711521, která je zároveň poskytovatelem služby a prodejcem.

3. Osobní údaje příjemce služby (zákazníka) jsou zpracovávány shodně se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. z. č. 133, pol. 883 s pozd. zm.) a zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. z. č. 144, pol. 1204 se zm.).

4. Využívání obchodu a uzavírání smluv prostřednictvím obchodu, s čímž se pojí nutnost uvedení osobních údajů, je naprosto dobrovolné. Osoba, které se údaje týkají, se sama rozhoduje, jestli chce zahájit využívání elektronických služeb poskytovaných prodávajícím nebo uzavřít smlouvu shodně s obchodními podmínkami obchodu.


II. Zásady ochrany osobních údajů

1. Cíl shromažďování údajů.
Obchod sbírá od zákazníků osobní údaje uvedené v bodě II. 2 za účelem:

 • provedení registrace zákazníka v obchodě;
 • provedení nákupu/ů v obchodě;
 • vystavení faktury za realizované nákupy;
 • realizace smlouvy a dodání objednaného zboží zákazníkovi;
 • marketingovými účely obchodu, pokud zákazník vyjádřil souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely.
2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů.
Obchod od zákazníků shromažďuje níže uvedené údaje:
 • jméno a příjmení;
 • adresu trvalého pobytu nebo bydliště nebo adresu sídla;
 • doučovací adresu, pokud je jiná než adresa trvalého pobytu;
 • adresu elektronické pošty;
 • telefonní číslo;
 • DIČ.

3. Uvedení údajů výše je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro realizaci výše uvedených účelů, s výjimkou těch marketingových.

4. Zákazník není povinen předat kvůli realizaci nákupu v obchodě osobní údaje pro marketingové účely.

5. Zákazníkem uvedené osobní údaje budou využity pro marketingové účely pod podmínkou, že s tím zákazník souhlasil. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

6. Zákazník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo je opravovat. Pro realizaci tohoto nároku může zákazník využít příslušnou volbu v rámci zákaznického účtu nebo adresu: [email protected]. Zákazník také může požádat o opravu svých údajů písemně a to na adrese správce stránek muzyczny.pl, tedy: M. Ostrowski sp. j. ul. Armii Krajowej 5 50-541 Wrocław, Polsko.

7. Za účelem a v rozsahu nezbytném k realizaci smlouvy může obchod zpřístupnit od klienta shromážděné údaje následujícím subjektům:

 • Poczta Polska S.A.;
 • UPS (UPS Polska sp. z o.o.);
 • GLS (General Logistics Systems Poland sp. z o.o.);
 • Paczkomaty - Parcel Lockers (InPost Paczkomaty sp. z o.o.);
 • Finanční instituce zprostředkovávající v provádění plateb nebo obsluhujících splátkové úvěry.

8. Obchod využívá veškerá nezbytná zabezpečení za účelem ochrany osobních údajů zákazníka. Veškerá spojení spojená s procesem podávání objednávky a zakládání účtu na stránkách a také provádění elektronických plateb zákazníkem probíhá šifrovaným způsobem za využití certifikátu SSL.

9. Zákazník je povinen zachovat v tajnosti své přihlašovací jméno a heslo do obchodu a nezpřístupňovat je třetím osobám. Pro znemožnění využívání účtu neoprávněnými osobami se je zákazník povinen odhlásit po zakončení využívání obchodu.

10. Zákazník má možnost nahlížet a upravovat své údaje kdykoliv, po přihlášení se pomocí emailové adresy a hesla.

11. V případě, kdy zákazník zapomene heslo nebo se vyskytnou jakékoliv problémy s přihlášením, je jeho povinností kontaktovat obchod e-mailovou cestou.

12. Každý zákazník má právo požadovat informace o obsahu uložených osobních údajů týkajících se zákazníka a právo požadovat změnu, zablokování nebo vymazání údajů a také právo vysvětlovat chyby, doplňovat nebo aktualizovat osobní údaje.

13. Každý zákazník má právo vznést odpor vůči zpracování osobních údajů k marketingovým účelům nebo vůči předávání osobních údajů zákazníku jinému správci údajů.

14. V rámci činnosti obchodu se mohou dočasně objevit odkazy na jiné webové stránky. Takovéto webové stránky fungují nezávisle na doméně a nejsou obchodem nijak kontrolovány. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, s nimiž se doporučujeme seznámit. Obchod nenese zodpovědnost za zásady nakládání s údaji v rámci těchto stránek.