e-mail: [email protected]

Otevírací doba
Pondělí - Pátek 9:30-18:00
Sobota 9:30-14:00


Rozšířené právo na vrácení 30 dní

Pokud chcete využít našeho rozšířeného práv na vrácení - 30 dní, nemusíte spěchat s odesláním zboží. Pro Vaše pohodlí a spokojenost s nákupem můžete zkontrolovat, jestli jste se rozhodli správně, až na to budete mít čas a chuť.

1. Obchod Muzyczny.pl ustanovuje prodloužené právo na odstoupení od smlouvy v lhůtě 30 kalendářních dnů počítaných ode dne, kdy zakoupené zboží přešlo do držení spotřebitele nebo jím uvedené třetí osoby. Kromě zákonného 14denního práva objednávajícího na odstoupení od smlouvy nabízí Obchod Muzyczny.pl zákazníkům další právo na odstoupení od smlouvy v průběhu následujících 16 dní po vypršení zákonného termínu.

2. Níže definované podmínky odstoupení platí výhradně v období od 15. do 30. dne počítaných ode dne, kdy zakoupené zboží přešlo do držení spotřebitele nebo jím uvedené třetí osoby.

3. Zákazník může odstoupit od smlouvy a vrátit obdržené zboží bez uvedení příčiny v lhůtě stanovené v bodě 2 jeho odesláním zpět. Termín vrácení se uznává za dodržený v případě odeslání zásilky se zbožím v termínu stanoveném v bodě 2.

4. Za účelem využití rozšířeného práva na odstoupení od smlouvy je nutné odeslat zboží spolu se zprávou, že Zákazník odstupuje od nákupu na základě rozšířeného práva na vracení zboží.

5. V případě, kdy zboží nemůže být odesláno formou balíku, přebere Obchod Muzyczny.pl dané zboží prostřednictvím jím určené přepravní firmy. V takovém případě je Zákazník před odesláním zboží povinen kontaktovat oddělení zákaznické podpory na adrese [email protected].

6. Rozšířené právo na odstoupení od smlouvy zahrnuje výhradně smlouvy uzavírané na dálku.

7. Náklady na zaslání nebo dopravu zboží v případě vracení zboží hradí Zákazník.

8. Náklady na zaslání zboží při nákupu se nevracejí.

9. V případě objednání softwaru nebo zabezpečených datových nosičů, jako jsou CD, DVD, a také v případě tisku a hudebních publikací náleží právo na rozšířené odstoupení od smlouvy výhradně za situace, kdy bude dané zboží vráceno v nenarušeném fóliovém obalu nebo s nenarušeným zabezpečením.

10. Právo na rozšíření vracení zboží Zákazníkovi nenáleží za situace, kdy bylo zboží vyrobeno za zohlednění Zákazníkem uvedené specifikace, v případě položek podléhajících opotřebení během používání (např. poličky a napínáků na bicí, kytarových strun, žárovek, kabelů, ladící kolíky), zboží prodávaného na metry a také zboží, které nemůže být vráceno a opětovně prodáno z hygienických důvodů, jako jsou náústky nebo foukací harmoniky.

11. Obchod Muzyczny.pl má právo na odpovídající odměnu za používání zboží Zákazníkem v období, v němž zboží zůstávalo Zákazníkovi k dispozici po vypršení 14 dní ode dne obdržení zboží, v případě využití možnosti rozšířeného odstoupení od smlouvy po tomto termínu.

12. Zákazníci využívající právo na vrácení zboží po vypršení 14 dní od obdržení zboží nesou zodpovědnost za snížení hodnoty věci, které je výsledkem jejího používání způsobem překračujícím rozsah nezbytný k zjištění vlastností a fungováni věci. Zákazník je zbaven zodpovědnosti, pokud k poškození zboží došlo v důsledku použití zboží za účelem zjištění jeho vlastností a fungování, které by bylo možné na místě prodeje v kamenné prodejně. Zákazník nenese zodpovědnost, pokud zboží používal způsobem odpovídajícím jeho určení a vlastnostem a nezpůsobil opotřebení znemožňující opětovný prodej výrobku jako plnohodnotného.

13. Za účelem zajištění nároků plynoucích ze snížení hodnoty zboží, které Zákazník vrátil za využití rozšířeného práva na vrácení, může Obchod Muzyczny.pl pozdržet vrácení platby do okamžiku, kdy Zákazník uhradí peněžitou částku odpovídající odškodnění za snížení hodnoty věci. Odškodnění za pokles hodnoty věci bude tvořit rozdíl mezi cenou zboží prodaného Zákazníkovi a hodnotou poškozeného zboží. Za výše popsané situace vyzve Obchod Muzyczny.pl Zákazníka k úhradě příslušné peněžité částky jako odškodnění za snížení hodnoty věci. Pokud Zákazník uhradí částku jako odškodnění za pokles hodnoty věci, obchod Muzyczny.pl okamžitě Zákazníkovi vrátí jím uhrazenou cenu zboží. Po neúčinném vypršení lhůty vytyčené ve výzvě k úhradě má Obchod Muzyczny.pl právo srazit odškodnění z platby uhrazené za zbožím Zákazníkem. Za tímto účelem předloží obchod Zákazníkovi prohlášení o srážce a následně okamžitě vrátí Zákazníkovi částku, která po srážce zbyla.

Pokud zboží nesplní Vaše očekávání, pečlivě ho, prosím, zabalte pro zpětné odeslání, přiložte veškeré příslušenství, které se nacházelo v krabici, a kopii dokladu o nákupu, abychom Vám podle Vašeho přání mohli vrátit peníze nebo zboží vyměnit.

Zašlete prosím zboží na níže uvedenou adresu:

MUZYCZNY.PL
(M.Ostrowski sp.j.)
ul. Muzyczna 1
55-330 Blonie
Polsko

Kontaktujte nás:

E-mail:
Zákaznická podpora: [email protected]
Servis: [email protected]
Tel.: +48 71 79 74 605
Fax: +48 71 79 74 615
Obchodní podmínky obchodu Muzyczny.pl